...jest wyrafinowana narracja komiksowa wkraczająca w wymiar konceptualny widok* wystawy